Umocnienia polowe

     Dla ukrycia się przed obserwacją i ogniem przeciwnika wykorzystuje się przede wszystkim naturalną obronność terenu (zagłębienia, pokrycie itd). W celu poprawy naturalnej obronności terenu buduje się umocnienia polowe. Dodatkowo umocnienia ułatwiają prowadzenie własnego ognia oraz osłaniają przed obserwacją i ogniem przeciwnika.

    Maskowanie jest nieodłączną częścią umocnień polowych. Umocnienia nie zamaskowane nie mają żadnej wartości, a ściągają tylko ogień przeciwnika.

Stanowiska

    Stanowiska ogniowe buduje się jako:
- pojedyńcze wnęki lub doły
- gniazda na kilku strzelców (do drużyny)
- stanowiska ciągłe (dla całego oddziału)

Wnęk dla leżącego

Czs pracy: 30 - 40 min
Wykop: ok. 0,4 m3
Narzędzia: łopatka
Wykonanie:
- w ogniu kopie się wnęk leżąc, poczynając od przodu i układając łopatką najpierw oparcie dla broni w kształcie półkolistym
- następnie wygrzebuje się ziemię na szerokość 50 cm, cofając się i zagłębiając do tyłu
- broń odkładać na nogi, lufą od wiatru
- maskowaniepłachtą namiotową itd

Dół strzelecki dla klęczącego

Czas pracy: 45 min
Wykop: ok. 0,6 m3
Narzędzia: łopatka
Wykonanie:
- najpierw zaznaczyć zarys na ziemi o wymiarze 1,2 X 1,2 m
- zdjąć pierwszą warstwę gruntu i odłożyć na maskę
- wykonać wykop jak na rysunku układając z wydobytej ziemi półkoliste przedpiersie osłaniające z czoła i boków
- maskowanie - ziemią powierzchniową, płachtą namiotową itd


Dół strzelecki dla stojącegoCzas pracy: 1 - 1,2 godz.
Wykop: ok. 1 m3
Narzędzia: łopatka
Wykonanie:
- zaznaczyć na powierzchni ziemi zarys dołu o średnicy 1 - 1,3 m
- zdjąć pierwszą warstwę gruntu i odłożyć na maskę, pozostałą ziemię usypywać dokoła dołu, budując przedpiersie i zaplecze jako jeden ciągły nasyp o wymiarach i kształcie jak na rysunku
- nadmiar ziemi rozsypać w nieznaczny sposób dokoła dołu
- maskowanie - ziemią powierzchniową, płachtą namiotową itd

Dół strzelecki pogłębionyCzas pracy: 4 godz.
Wykop: ok. 2 m3
Narzędzia: łopatka
Wykonanie:
- dół buduje się pogłębiając i poszerzając dół stzelecki dla stojącego
- ściany przedniej i przedpiersia nie rusza się
- pogłębia sie dno pozostawiając stopień strzelecki 40 cm wysoki i szeroki
- rozszerza się tylną ścianę
- ziemię wydobytą wykorzystuje się na poszerzenie zaplecza
- maskowanie jak dla dołu dla stojącego

Dół dla 2 - 3 strzelców

Wykonanie:
- dół buduje się w ten sam sposób jak dół pojedyńczy licząc na jednego strzelca przeciętnie 1 metr długości dołu

Uwaga: doły takie są bardzo dogodne gdyż ułatwiają strzelcom wspieranie się w walce.

Stanowisko granatnikaCzas pracy: 3/4 godz.
Wykop: ok. 0,3 m3
Narzędzia: łopatka
Wykonanie:
- stanowisko buduje się podobnie jak dół dla klęczącego (stojącego) z tym, że podłokietnik poszerza się do 70 cm, a przedpiersie podwyższa się do 40 cm poszerzając dół stzelecki dla stojącego
- maskowanie jak dla innych dołów

Uwaga: stanowisko dla 2 - 3 strzelców buduje się jak dół dla 2 -3 strzelcow oraz kopie wycięcie w przedniej ścianie dla ładowniczego (po prawej od granatnika).

Stanowiska ręcznych karabinów maszynowych

Wykonanie:
- stanowisko buduje się podobnie jak dół dla 2 - 3 strzelców

Uwaga: stanowiska takie muszą być bardzo starannie zamaskowane.


Stanowiska w szczególnych warunkach


Stanowisko w leju pociskuWykonanie:
- lej należy pogłębić na dnie oraz poprzez skopanie przedniej ściany aby nadać jej pochyłość dogodną dla strzelającego z postawy stojącej

Uwaga: z racji tego, ze leje rozpraszają uwagę przeciwnika będąc "naturalnymi" elementami pola walki przez co ułatwiają ukrycie. Dostosowując lej jako stanowisko należy jak najmniej zmienić jego wygląd.

Stanowisko w gruncie kamienistym lub zamarzniętymWykonanie:
- stanowisko w gruncie zamarzniętym bądź kamienistym wykonuje się płytko lub na powierzchni ziemi.
- rdzeń przedpiersia wykonuje się z kamieni lub dużych brył ziemi
- pokrycie przedpiersia wykonuje się z darniny, ziemi, śniegu itp. celem uniknięcia odprysków

Stanowisko w śnieguWykonanie:
- stanowisko w gruncie zamarzniętym bądź kamienistym wykonuje się płytko lub na powierzchni ziemi.
- rdzeń przedpiersia wykonuje się z kamieni lub dużych brył ziemi
- pokrycie przedpiersia pokrywa się darniną, ziemią, śniegiem itp. celem uniknięcia odprysków

Stanowisko na gruncie podmokłymWykonanie:
- stanowisko w gruncie podmokłym wykonuje się na samej powierzchni gruntu lub lekko zanurzając w ziemię
- materiał na przedpiersie wybiera się z przed stanowiska tworząc dół, który z czasem napełni się wodą
- na bagnie układa się pomost z gałęzi i na nim sypie przedpiersie

Stanowisko w lesieWykonanie:
- stanowisko w lesie buduje się podwyższone ze względu na trudność zagłębinia się w grunt z powodu korzeni, dodatkowo pokrycie utrudnia obserwację i ogień z niskich stanowisk
- przedpiersie wykonuje się z kłód drzew i okłada ziemią, darniną itp

Stanowisko w rowie przydrożnymWykonanie:
- stanowiska w rowie przydrożnym buduje się jako wcięcia dla pojedyńczych strzelców
- w przypadku gdy nawierzchnia drogi jest twarda należy ją pokryć warstwą ziemi o grubości najmniej 10 cm celem uniknięcia odprysków

Stanowisko w ogrodzeniuWykonanie:
- stanowiska w ogrodzeniach wymagają na ogół wzmocnienia (ziemią, darniną, workami z piaskiem itp.). Wzmacniać należy od strony strzelców
- w ogrodzeniu wybija sie nieregularnie położone strzelnice

Uwaga: nie wolno zajmować stanowisk nad linią ogrodzenia

Stanowisko w budynku

Na stanowiska w budynkach wykorzystuje się okna, balkony, wentylatory, wykusze, strychy, dachy. Stanowiska umieszcza się nie bezpośrednio przy otworach, ale w głębi izby, przysłaniając okna firankami itp. Do wzmocnienia stanowisk używa się materiału podręcznego (meble, dywany, pościel, książki itp.).

Stanowiska pozorne

Stanowiska pozorne wprowadzają przeciwnika w błąd co do rzeczywistego rozmieszczenia oddziału. Są one nieodłączną częścią umocnień rzeczywistych. Osiągają swój cel tylko wtedy, gdy niełatwo je odróżnić od stanowisk rzeczywistych. Stanowiska pozorne buduje się:
- albo kopiąc diły (rowy) o profilu normalnym
- albo trasując stanowiska płytkimi wykopami
- maskując jak stanowiska rzeczywiste
Można je wykorzystać jako stanowiska zapasowe.


Rowy

Rowy łączące służą do komunikacji z tyłami oraz do łączenia gniazd w jędną całość. Muszą być starannie maskowane inaczej ułatwią wykrycie stanowisk.


Rów do pełzaniaCzas pracy: 1 mb - 1/2 do 3/4 godz.
Narzędzia: łopatka
Wykonanie:
- pod ogniem kopie się płytkie zagłębienie, poczynając od swego stanowiska i posuwając się w potrzebnym kierunku
- ziemię wydobytą wyrzuca się w stronę przeciwnika
- zasadniczy kierunek kopania rowu łączącego w prawo
- rów prowadzi się linią łamaną, nieregularną, wykorzystując wgłębienia terenu, leje pocisków itd.

Rów pełnyCas pracy: 1 mb - 21/2 - 3 godz.
Narzędzie: łopata (łopatka)
Wykonanie:
- najpierw wytycza się na powierzchni ziemi zarys rowu, prowadząc go linią nieregularną, łamaną z wykorzystaniem wgłębień terenowych
- ziemię wydobywa się warstwami, jednocześnie na całej długości rowu, aby można było w razie potrzeby wykorzystać go od razu na całej długości
- głębokość rowów zależy od położenia ich w terenie (rowy w części prostopadłej do frontu winny być najgłębsze)
- ziemię wydobytą wyrzuca się najpierw w stronę przeciwnika, a następnie na drugą stronę

Źródło: "Podręcznik drużynowego" wydanie 1938
"Dowódca druzyny strzeleckiej w polu" wydanie 1937

Przemysław Michalski