Organizacja i szyki drużyny

Drużyna składa się z 19 żołnierzy (ryc. 1):
- dowódcy w stopniu plutonowego
- zastępcy w stopniu kaprala
- karabinowego w stopniu st. strzelca
- celowniczego
- 2 amunicyjnych
- 2 st. strzelców
- 11 strzelcówPodstawowymi szykami zwartymi drużyny są:
        - dwuszereg (ryc. 2)
        - dwójki (ryc. 3)
                                                                 

Pomocniczymi szykami zwartymi drużyny są:
         - szereg (ryc. 4)
         - rząd (ryc. 5)
         - czwórki (ryc. 6) - w obrębie garnizonu
Chwilowym kierunkowym w szykach pomocniczych jest zastępca dowódcy drużyny. Jeśli drużynowy znajduje się na czele drużyny to on  jest kierunkowym.

                                                

Podstawowymi szykami luźnymi drużyny są:
        - dwójki
        - dwójki z odstępem między rzędami (ryc. 7)
        - rój (ryc. 8)
        - tyralierka (ryc. 9)

                                                           

                                              

Dowódca drużyny nie ma w szyku luźnym stałego miejsca. Drużynowy znajduje się tam skąd najlepiej jest mu dowodzić drużyną. Może on zarządzić posuwanie się drużyny za nim poprzez wydanie komendy "Kierunek za mną". Na ogół jest 15 kroków przed drużyną.
Kierunkowym w drużynie jest celowniczy rkm. Jest on odpowiedzialny za utrzymanie kierunku i do niego dostosowują sie strzelcy.
Źródło: "Dowódca druzyny strzeleckiej w polu" wydanie 1937
"Regulamin piechoty" cześć II wydanie 1934

Przemysław Michalski