Rynsztunek składa się na komendę "Oporządzenie - zdejm". Strzelec najpierw zdejmuje tornister (zdj. 1) i kładzie go klapą ku ziemi , opierając na menażce (zdj. 2).

                              Składanie rynsztunku                   Składanie rynsztunku                  Składanie rynsztunku   

Następnie strzelec zdejmuje pas z przynależnościami (zdj. 5). Pas kładzie na tornistrze klamrą do siebie (zdj. 7 i 8). Zsuwa ładownice ku klamrze (zdj. 6),  łopatkę oraz bagnet kładzie pod pas skierowane w lewo (zdj. 7 i 8). Chlebak zdejmuje (zdj. 9 i 10) i stawia po prawej stronie tornistra, klapą w prawo (zdj. 11). Maskę gazową zdejmuje tylko na czas zdejmowania innego oporządzenia (zdj. 3 i 4), po czym wkłada z powrotem. Po zdjęciu całości rynsztunku, strzelec poprawia umundurowanie.

               Składanie rynsztunku            Składanie rynsztunku           Składanie rynsztunku           Składanie rynsztunku

           Składanie rynsztunku      Składanie rynsztunku      Składanie rynsztunku      Składanie rynsztunku                             

Źródło: "Regulamin piechoty. Częśc II" wydanie 1934
Przemysław Michalski