Pakowanie tornistra

Tornister pakuje się warstwami, od spodu. Każda z warstw zawiera pewien zestaw rzeczy. Trzeba zadbać by od pleców znalazły się rzeczy miękkie.

Warstwa pierwsza składa się: z koszuli (zdj. 1), kaleson (zdj. 2), ręcznika z przyborami toaletowymi zawiniętymi weń (zdj. 3 i 4), onuc (zdj. 6 i 7), zapasowych sznurowadeł (zdj. 10) oraz chustki do nosa (zdj. 8).

  Pakowanie tornistra     Pakowanie tornistra    Pakowanie tornistra    Pakowanie tornistra

  Pakowanie tornistra    Pakowanie tornistra    Pakowanie tornistra    Pakowanie tornistra

                                                   Pakowanie tornistra    Pakowanie tornistra

Następną warstwę tworzą: porcja “R” (zdj. 13) (składająca się z konserwy mięsnej, sucharów (zdj. 11), kawy zbożowej (zdj. 12) przechowywanych w odpowiednich woreczkach) oraz płachty namiotowej (zdj. 14 i 15).

 Pakowanie tornistra    Pakowanie tornistra    Pakowanie tornistra    Pakowanie tornistra

Pakowanie tornistra

Ostatnią warstwę (zdj. 18) tworzą: przybory do czyszczenia butów i munduru (zdj. 16) oraz przybornik do czyszczenia broni (zdj. 17).

          Pakowanie tornistra               Pakowanie tornistra              Pakowanie tornistra

W kieszonkach na klapie przenosi się zapas amunicji (zdj. 19).

             Pakowanie tornistra                  Pakowanie tornistra                 Pakowanie tornistra

Na tornistrze znajduje się zrolowany koc (zdj. 22), badź plaszcz (zdj. 24) (wtedy koc jest złożony pod klapą (zdj. 25 i 26). Dla estetyki końcówki troków zwija się tworząc tzw. “ślimaki” (zdj. 28).

          Pakowanie tornistra              Pakowanie tornistra               Pakowanie tornistra

Na klapie troczy się menażkę (zdj. 22). Podczas przemarszów hełmy troczy się na tornistrach (zdj. 27) przekładając podpinkę pod wałkiem płaszcza/koca i zapinając za trokiem (zdj. 28).

                             Pakowanie tornistra                           Pakowanie tornistra


Przemysław Michalski