Granaty

Granat ręczny jest środkiem walki na najbliższe odległości.
Donośność grantu wynosi 30 - 40 metrów.
Działa odłamkami i siłą wybuchu.
Jest bronią osobistą każdego strzelca.
Istnieje w 2 zasadniczych typach
- granat obronny wz. 24 - działa głównie odłamkami, które mają siłę rażenia w promieniu 100 m. Skorupa karbowana, żeliwna, odlewana.

Granat obronny                          Granat obronny 

ciężar granatu                               600 gr

ciężar skorupy                               410 gr
ciężar zapalnika                            137 gr
ciężar materiału wybuchowego   60 gr
   

- granat zaczepny wz. 24 - działa przede wszystkim siłą wybuchu w promieniu 3 - 6 metrów, a jego odłamki mają nieznaczną siłę przebijania w promieniu 20 m. Skorupa tłoczona z blachy stalowej.

Granat zaczepny                         Granat zaczepny                                       
ciężar granatu                                360 gr
ciężar skorupy                                  70 gr
ciężar zapalnika                             137 gr
ciężar materiału wybuchowego  150 gr

Każdy z nich ma wersje ćwiczebną wz. 26. Skorupa tłoczona z blachy stalowej, w wersji obronnej dodatkowo dociążana. Dla odróżnienia malowane są na czerwono.

       Granat zaczepny ćwiczebny                            Granat ćwiczebny

Oprócz wymienionych granatów piechota używa jeszcze granatów specjalnych:
- zapalających
- pozoracyjnych - petarda W.A.S. wz. 29. Kadłub zwinięty z kilku wrstw grubego papieru. Ładunek to czarny proch inicjowany lontem o zwłoce 12 s.

Granat pozoracyjny

- dymnych - granat wz. S. Kadlub tłoczony z blachy. Ladunek dymotwórczy daje dym o kolorach czarnym bądź żołtym. Zapalnik tarciowy. Malowane na kolor ochronny. Na kapturku zapalnika znak - filoletowe "S".

Granat dymny


Źródło: "Podręcznik dowódcy plutonu" wydanie 1938
Użyto rysunków autorstwa pana Adama Jońcy

Przemysław Michalski