GRH GRH "2-go Morskiego Pu³ku Strzelców"
"Pierwsz± cnot± ¿o³nierza jest wytrwa³o¶æ i pos³uszeñstwo, a drug± odwaga"

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UytkownicyUytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Nastpny temat
Rekrutacja
Autor Wiadomo
Tierce 
Narcyz Grupy :)


Wiek: 32
Doczy: 26 Lis 2006
Posty: 1581
Skd: Koszalin
Ostrzee:
 2/3/3
Wysany: Nie Sie 12, 2007 21:34   Rekrutacja

Jak do³±czyæ do GRH 2-go Morskiego Pu³ku Strzelców?

Najwa¿niejsze s± chêci. Je¶li jeste¶ z pó³nocnej czê¶ci Polski i chcia³by¶ odtwarzaæ ¯o³nierza Polskiego z lat trzydziestych to zapraszamy. Wystarczy skontaktowaæ siê z dowódc± grupy b±d¼ jednym z cz³onków.


Gdzie stacjonujemy?

Generalnie stacjonujemy w Trójmie¶cie jako, ¿e g³ówny cz³on grupy znajduje siê tutaj. Ale s± tak¿e osoby z innych miejscowo¶ci jak Koszalin i poprostu doje¿dzaj±.

Wymagania jakie stawiamy rekrutom:

Wiadomym jest, ¿e nie jest to tanie hobby, dlatego nie za³amujcie r±k, ale musicie sobie z tego zdawaæ sprawê - oszczêdzi to rozczarowañ. Niektórzy z nas zbierali sprzêt parê lat, jednak kiedy mieli ju¿ wszystko, sta³o siê jasne, ¿e warto by³o. Kandydat musi miec co najmniej 18 lat. Zapraszamy mê¿czyzn jak i kobiety które mog± rekonstruowaæ postacie Policji Pañstwowej, b±d¼ osoby cywilne z epoki.
Trzeba znaæ historiê jednostki której tradycje kontynujemy. Je¶li uczestiniczy³e¶/³a¶ wcze¶niej w jakiej¶ grupie daj nam o tym znaæ.

Podstawa któr± musimy posiadaæ do wyst±pieñ z grup±:
-mundur sukienny przej¶ciowego wzoru wz. 19 oraz fura¿erka,
-podkute buty,
-owijacze wz. 19,
-he³m wz. 31,
-pas g³ówny wz. 31,
-dwie potrójne ladownice wz. 22,
-chlebak wz. 33 oraz torba na maskê przeciwgazow± wz. 32,
-bagnet (polski, dowolnego wzoru) wraz ¿abk± wz. 24 lub wz. 29,
-tornister wz. 35 oraz musztardowy koc,
-replika kb wz. 98
-halsztuk
-³opatkê z ram±
-mena¿kê wz. 23/31


Dla bardziej zawansowanych dojd± pó¼niej inne ró¿ne rzeczy jak : p³aszcz, mundur letni (lniany), bielizna etc.

Dla kobiet podstaw± jest mundur Policji Pañstwowej b±d¼ ubranie cywilne przypominaj±ce lata 20-30 XX wieku.

Je¶li macie chêci, a nie wiecie od czego zacz±æ pytajcie na forum. Jeste¶my tam, ¿eby pomóæ, doradziæ, znale¼æ. Poza tym integracja z grup± jest równie wa¿na, gdy¿ tylko w ten sposób stworzymy zwart± grupe ludzi pasjonuj±cych siê histori± tak tragicznych wydarzeñ jak Wrzesieñ 1939 ale tak¿e radosnych okresu miedzywojennego.


Kandydat na rekruta :

Kandydat (rekrut) zostaje cz³onkiem grupy po minimum 3 miesi±cach, a maksymalnie 1,5 roku okresu rekruckiego, odbyciu 2 æwiczen z grup± oraz skompletowania podstawowego mundurowania. Je¿eli w ci±gu 18 miesiêcy rekrut nie spe³ni warunków zostaje skre¶lony z naszej listy. Wyjazd na inscenizacje staje siê mo¿liwy dopiero po zostaniu pe³nym cz³onkiem grupy.Je¶li masz jakiekolwiek pytania, pisz do nas.
Ostatnio zmieniony przez przemi74 Sob Wrz 05, 2015 14:54, w caoci zmieniany 7 razy  
 
 
 
NINO
[Usunity]

Wysany: Czw Mar 06, 2008 19:02   

Witam , chcia³bym do Was do³±czyæ. Mam 17 lat i zajmujê siê militariami od kilku lat. W przesz³o¶ci dzia³a³em w kilku grupach paramilitarnych, nieformalnych co prawda, ale zajêcia prowadzone by³y przez by³ych wojskowych, i cz³onków WSO. Rozmawia³em ju¿ z osob± od Was (mianowicie z Ks. Jerzym). Skompletowanie umundurowania i oporz±dzenia nie powinno byæ problem, poniewa¿ sukcesywnie mogê kompletowaæ potrzebne "fanty". Ogólnie orientuje siê w historii WP, ale bardziej powojennej (partyzantka polska), ale szybko siê uczê. Co w zwi±zku z tym mam dalej robiæ aby do Was do³±czyæ?
 
 
przemi74 
Administrator


Doczy: 26 Lis 2006
Posty: 3476
Skd: Gdañsk
Wysany: Czw Mar 06, 2008 20:29   

Skontaktuje sie z Toba na gg, tam dostaniesz namiary na spotkanie ze mna. Dalej zalatwimy to osobiscie. :-)
 
 
 
98_PWU 

Wiek: 25
Doczy: 10 Sty 2010
Posty: 1
Skd: Gdañsk
Wysany: Pon Sty 11, 2010 19:21   

Witam, mam skoñczone 16 lat. Interesujê siê histori± szczególnie t±, która dotyczy II Wojny ¦wiatowej. Interesujê siê równie¿ Wojskiem Polskim okresu miêdzywojennego i chcia³bym byc w Waszej grupie rekonstrukcyjnej. Proszê jak mo¿emy siê skontaktowac osobi¶cie.
_________________
98_pwu
 
 
przemi74 
Administrator


Doczy: 26 Lis 2006
Posty: 3476
Skd: Gdañsk
Wysany: Pon Sty 11, 2010 22:07   

Poszla PW.
 
 
 
Jakub 

Doczy: 12 Lut 2012
Posty: 384
Skd: Gdañsk/Grudzi±dz
Wysany: Sob Lut 18, 2012 16:19   

Witam wszystkich!

Skontaktowa³em siê ju¿ z odpowiedni± osob±, lecz powinienem napisaæ tak¿e tu.

Jestem cz³onkiem GRH Rota, odtwarzaj±cej oddzia³ Armii Krajowej z Borów Tucholskich z lat 43'-44' (nie myliæ z £upaszk±).
Bardzo interesujê siê tematyk± IIRP, od pewnego czasu zacz±³em poszukiwania Grupy, z któr± móg³bym zacz±æ swoj± przygodê z rekonstrukcj± Wojska Polskiego ;)
W okolicy mojego miasta jest kilka takich Grup, lecz gdy "odkry³em", ¿e w Gdañsku istnieje taka Organizacja, wybór by³ oczywisty.

Pochodzê z Grudzi±dza, aktualnie mieszkam w Gdañsku, gdzie studiujê.
Czê¶æ sprzêtu ju¿ posiadam.

Podsumowuj±c : znalaz³o by siê dla mnie miejsce? :)

Pozdrawiam
 
 
przemi74 
Administrator


Doczy: 26 Lis 2006
Posty: 3476
Skd: Gdañsk
Wysany: Nie Lut 19, 2012 13:47   

Wyslalem Ci maila w tej sprawie. :-)
 
 
 
Artur F. 

Wiek: 25
Doczy: 11 Lip 2010
Posty: 75
Skd: Grudzi±dz
Wysany: Pon Pa 28, 2013 16:18   

Witam!. Ju¿ czê¶æ osób mnie pozna³a, postanowi³em napisaæ tutaj co¶ o sobie.
Pochodzê z Grudzi±dza, aktualnie mieszkam i studiujê w Gdañsku.
Dotychczasowo zajmowa³em siê rekonstrukcj± oddzia³u AK dzia³aj±cego w Borach Tucholskich.
Interesujê siê histori± wojskowo¶ci (szczególnie wiek XX), st±d chêæ zawi±zania z Wami wspó³pracy.

Pozdrawiam A.F :)
 
 
fanatyk 


Doczy: 17 Maj 2010
Posty: 30
Skd: Gdañsk
Wysany: ro Sie 06, 2014 23:19   

czesc Artur : )
 
 
fanatyk 


Doczy: 17 Maj 2010
Posty: 30
Skd: Gdañsk
Wysany: Czw Sie 07, 2014 23:26   

tak swoj± drog±, jak idzie? s³owo dajê, z³o¿y³ bym podanie o rekrutacjê, ale wiem z praktyki, ¿e pózniej bêdzie u mnie problem z czasem i kas±.. ...mo¿e to bana³ ale podziwiam zaciêcie :)
R
 
 
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group