"Ten, kto nie szanuje i nie czci swej przeszłości,
ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości,
ani ma prawo do przyszłości"

Marszałek Polski
(20 luty 1920)

"A przechodząc koło grobów żołnierskich
nad Bzura, niech przyszli nasi dowódcy
sprawiedliwie wspomną, że leżą tu jedni
z tych, którzy starali się wykonać niewy-
konalny w 1939 roku obowiązek
- obronę Polski"


Generał dywizji
To pchnęło nas do działania ...

Aktualizacja: 29-12-2015